اسپنک چیست

در یک تحقیق و گزارش که در اروپا از زنان و دختران انجام گرفته بود، 70 درصد آنها با اسپنک موافق بودن و آن را عملی محرک می دانستند. البته ...

ادامه مطلب